Om oss

På det norske maskedet er Favoritthytten blant de mest tradisjonsrike leverandørene av hytter

Favoritthytten AS driver med eiendomsutvikling som satsingsområde.

Favoritthytten ble etablert i 1970 og har i over 50 år opparbeidet seg betydelig kompetanse med utvikling av gode hytteprosjekt – både til fjells og ved sjø. Satsningsområde i dag er utvikling av prosjekter i egen regi – i enten fjellterreng eller ved sjøen. Primært i Rogaland og Agder.

Vi har i dag prosjekter for salg i Sirdal og Bersagel, Sandnes. Flere spennende prosjekter er også under planlegging, primært i Sirdal.